ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε (α) να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία rentavan-thess.gr” εφ εξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ», ιδιοκτήτρια του ισότοπου www.rentavan-thess.gr, (β) να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και (γ) να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ ως υπεύθυνο επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: +30 2310250736, e-mail: info@rentavan-thess.gr , διεύθυνση: 14ο χλμ Θεσ/νίκης – Ν, Νέα Μηχανιώνας 570 01. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων, ειδικών προωθητικών προσφορών και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σάς αποστέλλει υλικό επικοινωνίας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Mailchimp (Η.Π.Α.).

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την ΕΤΑΙΡΙΑ και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την ΕΤΑΙΡΙΑ επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή.

Έχετε δικαίωμα να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την ΕΤΑΙΡΙΑ, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΕΤΑΙΡΙΑ σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν συμπεριλαμβανομένου και για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας.