ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προσφέρουμε εξοπλισμό διευκόλυνσης όπως τροχήλατα καρότσια για φορτοεκφόρτωση, Ιμάντες Δεσίματος εμπορευμάτων, Σχάρες Οροφής και Ιμάντες Πρόσδεσης Φορτίου.

Εξυπηρετεί για παράδειγμα πελάτες σε:

        • εκθεσιακά κέντρα
        • εταιρίες catering
        • εταιρίες διανομής
        • πωλητές εταιριών